V čem je nebezpečný syndrom vyhoření

Published by on 16. 12. 2017
Categories: Životní styl

· Termín vyhoření byl původně používán slangově pro někoho, kdo se ocitl na samém dně. Na přelomu 70. a 80. let minulého století přešel ve Spojených státech do užívání v pracovní oblasti a stal se vyjádřením rezignace, letargie a vyčerpání v zaměstnání.
sedící muž

· Syndrom vyhoření se projevuje na různých úrovních tendencí k únikovým mechanismům.
Tělově se vyhoření může projevovat zvýšenou nemocností, poklesem funkčnosti imunitního systému a možným objevením se autodestruktivních chorob.
Psychicky se syndrom vyhoření projevuje zklamáním, skepsí, nepřítomností zájmu, beznadějí a bezvýchodností, pocity, že běh věcí je mimo jedincovu kontrolu a aktivita nemá sílu to změnit, pocity ztráty smyslu.
V profesní chování se může objevit nárůst rutinního, bezduchého výkonu, nedostatek času na týmovou práci, tendence minimalizovat kontakt s lidmi a žáky, tendence pomáhat sebezneužívajícím způsobem, tj. obětovat se, tendence nevidět a nezabývat se pracovními problémy a konflikty.
dvě postavy
Na problém vyhoření se lze dívat i z úhlu fungování celého týmu a organizace. Ohrožení nastává, jelikož se ignorují dva základní faktory a tím je nedostatek vymezení kompetencí pracovníků, znevažování jejich práv a povinnosti a nedostatek jejich uznání.
U zaměstnanců může být faktorem možného vzniku bezmoci v práci nejasnost profesní role okolí, nesplnitelnost pracovních úkolů, přemíra úkolů, neadekvátní finanční ohodnocení, úkoly přesahující schopnost žáka, kritika a absence ocenění.
Proces vyhoření má pozvolný, plíživý průběh a může probíhat bez náležitého povšimnutí. U člověka v zásadě klesá jeho schopnost se adaptovat a učit se novým věcem. Jestliže se proces vyhoření završí, má tendenci se zacyklovat a jedinec se stává jeho vězněm. Výsledkem pak může být úplná ztráta schopnosti pracovat.syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření provází ztráta profesionálního zájmu o klienty a neochota angažovat se v jejich problémech. U postižených pracovníku se lze setkat s nízkou pracovní morálkou, zhoršenou úrovní výkonu, častými změnami zaměstnání, rostoucím abúzem alkoholu a drog, častějším výskytem mentálních poruch a rodinnných konfliktů.