Velmi stručná historie peněz

Published by on 24. 5. 2023

Pochopitelně že se začalo směnným obchodem (tzv. barter). Jenže to mělo spousty a spousty nevýhod. Proto přišla na řadu jiná směna, zboží za kov. A tím kovem bylo bezesporu zlato. A věřte nebo ne, z tohoto kovu také vlastně vznikly první peníze. Kdy? O tom je veliká spousta sporů. Někdo tvrdí, že se první mince objevily již roku šest set, ovšem přednáším letopočtem. A mělo to být v Lydii, kde také možná přišli na to, že nemá smysl a je to zdlouhavé, za každý nákup platit vážením zlata.
měna Anglie
Ovšem zde bychom si museli sáhodlouze definovat co je platidlo. Četl jsem někde zmínku o čínských kalhotových penězích, kterými se údajně platilo již před více než osmi tisíci lety. Avšak bližší podrobnosti jsem nenalezl. Zůstaneme tedy raději u nám známých mincí a bankovek.
Ještě stručná zmínka k mincím, u nás je začátek placení mincemi připisován Keltům.

První mince již tedy známe, ale co papírové bankovky? Zde již tolik sporů není, protože to již máme doloženo a to skoro přesně. První „bankocetle“, ano tak se opravdu jmenovaly první bankovky, byly vytisknuty v Rakousku v roce tisíc sedm set šedesát dva. A je jasno. Tedy jasno pouze v Evropě. Protože prý například v Číně (zase ta Čína), byly bankovky již kolem roku tisíc. I když asi nebyly platné v pravém slova smyslu, sloužily jako doklad o přenechání (úschově) kovových mincí.
 Tyto se v naší vlasti začaly razit za Václava II a jmenovaly se groše. A vydržely neuvěřitelných tři sta let.
čínské bankovky
Historie peněz je dalekosáhlé téma a asi by nešlo zpracovat ani v jedné knize, natož v jednom článku. Ovšem nebyl účel tohoto článku udělat během chvíle ze čtenáře numismatika nebo notafila. Ne, to nejsou choroby, numismatik je odborník a sběratel přes mince a notafil totéž přes bankovky. Přesto si zde nabyté vědomosti můžete uschovat v hlavě a kdekoli se jimi „blýsknout“.