Učení jako koníček

Published by on 24. 5. 2023

Výuka cizích jazyků

K objasnění základních frází a k tvorbě většiny větních spojení a především k pochopení základních myšlenek vyjadřovaných v běžném hovoru nebo textu obvykle stačí zásoba sto dvaceti nejvíce využívaných slov. Jejich seznamy lze nalézt na Internetu a naučíte se je během několika dnů či týdnů. Pokud se vám to podaří, můžete v několika různých jazycích docílit alespoň zevrubného přehledu o cizí řeči, kterou si chcete osvojit.
studenti v knihovně
Nebudete sice plynule hovořit a tvořit složitá větná souvětí, ale při hovoru zpravidla pochopíte, o čem je řeč, v tisku nebo na internetu pochytíte obsah článku, a v nouzových situacích, v obchodech a na ulici se v cizině domluvíte.
Na tuto výuku pak můžete navázat tvorbou slovních spojení a postupným osvojováním dalších slovíček a výrazových prostředků. Většina hovorového jazyka se ale stejně odehrává v jednoduché konverzaci a brzy zjistíte, že základní gramatika vám postačí. Při cestování v zahraničí si pak nebudete připadat úplně hloupě, nebudete závislí na překladateli nebo na svých blízkých, kteří se učí jazyk několik let.
počítačové pracoviště

Univerzita třetího věku

Toto hobby se týká seniorů v pokročilém věku a možná by vás překvapilo, kolik aktivních lidí se tomuto koníčku věnuje. Obory mohou být různé, od všeobecného zaměření přes techniku až ke studiu medicíny.
kniha v písku
Dnes tuto službu nabízí téměř všechny vysoké školy v Česku, podmínkou je pouze mít ukončené středoškolské vzdělání (někdy však stačí i základní), dále zaplatit zápisné, které čítá pouze několik stokorun za jeden semestr. Přihlásit se může opravdu každý, přednostně jsou však ke studiu zařazeni lidé se starobním důchodem. Akademický titul sice nezískáte, ale osvědčení o kurzu ano. Cílem však není honba za titulem, nýbrž rozšíření vlastního obzoru a nabytí vědomostí, což lze opravdu považovat spíše za své netradiční hobby.