Neznalost neomlouvá

Published by on 21. 9. 2022
Categories: Internet

Jednou za rok je povinno každé Společenství vlastníků bytových jednotek svolat schůzi. Musí na něm probrat body, které jsou dle Občanské zákoníku povinné a Společenství je musí odsouhlasit. Ale ono už i prosté svolání schůze má svá pravidla a ne každé Společenství vlastníků je dodržuje. Pokud se během roku neobjeví žádný problém, tak se nic neděje, ale pokud by se někdo proti jakémukoliv schválenému bodu ohradil, může spor vyhrát jen proto, že schůze nebyla svolaná dle pravidel.

panelák

Schůze musí být oznámená minimálně 14 dní předem a výbor by měl všem členům Společenství doručit pozvánku s přesně určenými body schůze, které se nesmí během schůze měnit, https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/948812-privedli-mu-choreho-a-plzensky-kouc-je-spokojeny-nemam-duvod-neco-menit-tesi-vrbu.html ať už vynechávat, nebo nějaký bod přidat.

Další problém může nastat, pokud nevíte s jistotou, kolik členů Společenství se musí schůze účastnit, aby byla schůze usnášení se schopná. Nejde totiž o počet lidí, ale o plochu jejich podílu ve Společenství vlastníků. Ne všechny byty v domě mají stejnou plochu a navíc se mohou lišit i plochou ve sklepních prostorách. Přesnou informaci o podílech ve Společenství najdete v Katastru nemovitostí, který je na internetu veřejně přístupný. Před každou schůzí je proto nutné tyto informace ověřit, zda nedošlo ke změně vlastnictví bytové jednotky, o které se ještě výbor nemusel dozvědět.

Každé hlasování má taky jasně stanovené počty hlasů a nemusí to být vždy nadpoloviční většina, u některých hlasování to musí být tři čtvrtiny hlasů.

panelák

Pokud si nejste jistí všemi pravidly, jak má schůze SVJ probíhat, můžete využít služeb profesionálů a svěřit jim starosti ohledně vedení schůze. A pokud nemá nikdo v domě zájem o to, pracovat ve výboru, mít zodpovědnost za finance domu apod, můžete i využít služeb profesionálního předsedy Společenství. Je to jistota, že budete mít vše v souladu dle Občanského zákoníku.

Přenechte zodpovědnost profesionálům.