Když je vaše dítě terčem posměchu

Published by on 24. 5. 2023

Není pravidlem, že se děti v kolektivu svých vrstevníků cítí dobře a jako ve vodě. Někdy se může stát, že některé děti jednoho člena nepřijmou a stane se pro nich terčem nepříjemných poznámek a psychického ubližování.
Jak se s tímto častým problémem poprat a postarat se o to, aby to na vašem dítěti nezanechalo následky?
zacpané uši

Děti umějí být i ošklivé

Těžko říct, jestli je to výchovou nebo samotným chováním jejich rodičů, ale nemalá skupina dětí bývá na jiné děti hodně zlá. I proto, že v sobě nosí zlost, vztek a tak trochu i nenávist, mají potřebu ji posouvat dál a někomu se mstít. Svým způsobem za to nemůžou, protože je očividné, že jejich záměr má nějaké opodstatnění a něco důležitého v životě jim chybí. Třeba více lásky od jejich rodičů, jejich pozornost nebo úplná rodina.

Padla volba na vaše dítě?

To je nepředvídatelná situace. Nemusí to být vlastně nic osobního, co proti vašemu dítěti někdo mít bude, protože volba na někoho padne vždy. Možná v něm ostatní děti vidí slabší stránku nebo to, že z nich má strach, je o něco více empatické a citlivé a svým způsobem neškodné a hodné. Děti, které mají potřebu jiné šikanovat, si vybírají přesně takové typy, které na nich působí jako neviňátka.
dívka s kapucou

Jak pomoci vašemu dítěti, aby nemělo trauma?

Samozřejmě, že se to může stát. Nástupem šikany se ve vašem dítěti můžou vyvolat pocity, které budou doprovázet strach, smutek a případné deprese. O jakékoliv situaci, která by nasvědčovala tomu, že je vaše dítě psychicky (nebo fyzicky) trápené, byste měli jako rodiče vědět. A nejlépe od něho samotného.
Možná by bylo vhodné promluvit si před nástupem do školy o věcech, které ho můžou potkat nebo s nimi může přijít do styku. Pokud bude předem vědět, že se jedná o špatnou věc, bude mít ve vás větší jistotu a důvěru, povědět vám v případě nesnázích pravdu.
V neposledním řadě je bezesporu nutné promluvit si s rodiči, kterých děti ubližují tomu vašemu.Nenechte se odbít a řešte situaci popřípadě i s vedením školy, protože se jedná o věc, která se v žádném případě nesmí brát na lehkou váhu!