Jaké produkty je třeba rozvíjet a jaké přestat prodávat? Naučte se pracovat s Bostonskou maticí!

Published by on 6. 3. 2020
Categories: Business

Bostonská matice, nebo také BCG matice, či Metoda BCG je označení pro portfoliový model strategie, který vyvinula americká společnost Boston Consulting Group. Tato metoda propojuje dvě navzájem provázaná kritéria. Jedním z nich je tempo růstu obchodů a druhým konkurenční pozice ve společnosti. Pomocí této matice se nejčastěji hodnotí produkty, které firma vyrábí, nebo služby, které poskytuje, ale dají se takto hodnotit i například části podniku a podobně.
Vzájemné porovnávání jednotlivých produktů může firmě přinést mnohé přínosy. Nejen, že se podle ní dá zjistit, jakému produktu bychom nadále měli věnovat pozornost, ale také můžeme zajistit značené úspory tím, že nějaký z produktů vyškrtneme z prodeje.skryté možnosti
Matice se rozděluje na 4 kvadranty, z nichž každý nese své jméno.
Peněžní krávy
Peněžní, nebo někdy také dojné krávy jsou produkty, které mají vysoký podíl na zisku firmy, na druhou stranu ale jejich tempo růstu není vysoké, klesá, či stagnuje. Tyto produkty jsou pro podnik hlavní finanční oporou a přinášejí vysoké efekty, aniž by vyžadovaly větší finanční vklady. Umožňují podporovat rozvoj nových aktivit, případně krýt ztráty z útlumu neziskových výrobků nebo aktivit.
Hvězdy
Hvězdy se stejně jako krávy nacházejí v polovině matice, která se může pyšnit svými vysokými podíly na zisku firmy. Tentokrát má tato kategorie ale i rychlé tempo růstu, a proto je pro podnik významným zdrojem zisků. Jejich udržování však vyžaduje finanční vklady.
Otazníky
Otazníky jsou z druhé poloviny matice. Jejich podíl na zisku je nízký, ale jejich tempo získávání postavení na trhu je vysoké. Otazníky jsou pro podnik do budoucna slibné. Jedná se o výrobky ve stádiu zavádění na trh. Vyžadují finanční vstupy, které se ale můžou výrazně vyplatit. Jestli je lepší otazníky stáhnout, nebo pokračovat v prodeji, rozhodne průzkum trhu.business oblek
Bídní psi
Bídní psi, nebo někdy také pouze „Psi“ jsou jak nevýděleční, tak s pomalým, nebo žádným růstem postavení na trhu. Ve většině případů je nejlepší tyto psi stáhnout z prodeje, nebo výrazně přetransformovat. Pro firmu jsou v tomto stavu pouze zbytečným výdajem.
Teď, když již víte, jak své produkty analyzovat, můžete svou firmu opět posunout o něco dál. Přejeme mnoho úspěchů.