Dodržujte doporučený interval výměny olejů Molykote

Published by on 19. 6. 2019
Categories: Zboží

Motorový olej se musí měnit mnohem častěji, než olej v převodovce, a další provozní kapaliny. Proč tomu tak je?

Rozdíl mezi převodovkou a motorem

Budete-li někomu vykládat, že převodovka a spalovací motor pracují na odlišném principu, pravděpodobně vás bude považovat za někoho, kdo si neuvědomuje, že tohle přece ví každý dospělý člověk. Jiná situace ovšem nastává v okamžiku, kdy se budeme zabývat tématem maziv v převodovce a v motoru. Existuje velký počet řidičů, kteří stále v této oblasti tápou.

vůz s otevřenou kapotou motoru

V převodovce dochází k nižšímu tření jednotlivých součástek a tím pádem také k nižším provozním teplotám a tlakům. Olej v převodovce se zahřívá na provozní teplotu obvykle mezi 60 a 90 stupni Celsia a proto je také jeho životnost výrazně delší, než u oleje motorového. Automatické převodovky jsou v tomto směru náročnější, než ty manuální, u manuálních převodovek může být olejová náplň v provozu i desítky let, zatímco u automatů se mění zhruba po 60 tisících kilometrech.

Motorový olej Molykote je však vystaven mnohem většímu namáhání. Tlaky i teploty jsou vyšší a velmi záleží na tom, zda jezdíte častěji na dlouhé vzdálenosti, kdy se motor zahřeje na optimální teplotu, anebo s častějším startováním a krátkými pojížďkami po městě, jejichž délka nepřesahuje deset kilometrů. V tomto případě olej rychleji degraduje, ztrácí původní vlastnosti a měl by být měněn častěji, než je jeho doporučený interval.

motor traktoru

Olejový filtr

Olej v motoru do sebe nasává nečistoty, což se nejčastěji projevuje změnou zabarvení. Většinu z nich dokáže zachytit olejový filtr. Pochopitelně má také omezenou životnost a jako každé filtrační zařízení se časem zanese. Interval jeho výměny se doporučuje sladit spolu s výměnou olejové náplně a rozhodně tuto záležitost nepodceňujte. Zanesený filtr totiž funguje jako zátka, která pak médium špatně propouští nebo nepropouští téměř vůbec a důsledkem může být i zadření motoru.